Lazerinių technologijų skyrius
 

Lazerinių technologijų skyriaus veikla apima nanofotoniką, lazerių mokslą ir taikymus, įskaitant nanofotoninių struktūrų, lazerių komponentų kūrimą, naujų skaidulinių ir kietojo kūno lazerių projektavimą ir taikymą medžiagų apdirbime. Mūsų moksliniai tyrimai koncentruojasi į sudėtingų dielektrinių optinių dangų, didelės impulso energijos skaidulinių lazerių ir stiprintuvų sukūrimą. Netiesinė sąveika, generuojant harmonikas arba apjungiant lazerio pluoštus, taikoma lazerių galios didinimui. Didelės vidutinės galios, diodais kaupinami sinchronizuotų modų ar moduliuotosios kokybės kietojo kūno lazeriai kuriami specializuotiems technologiniams pritaikymams. Ieškoma naujų sąveikų tarp lazerio šviesos ir medžiagos, siekiant sukurti ir įdiegti lazerinio mikroapdirbimo technologijas įvairių medžiagų, metalų, puslaidininkių, stiklo, safyro, o taip pat plonų sluoksnių Saulės elementams modifikavimui. Moksliniai tyrimai taip pat vykdomi modeliuojant, kuriant ir charakterizuojant nanofotonines struktūras, bangolaidžius ir metamedžiagas.

Mūsų siūlomos paslaugos

•   Lazerinių technologijų kūrimas ir įdiegimas paviršiaus ir tūriniam ženklinimui, medžiagų mikroapdirbimui, modifikavimui, raižymui, pjovimui ir gręžimui, naudojant ultratrumpų impulsų lazerius.

•   Specializuotų kietojo kūno ir skaidulinių lazerių kūrimas.

•   Dielektrinių optinių dangų projektavimas ir mažų partijų gamyba.

•   Bangolaidinių ir fotoninių kristalų struktūrų ir šviesos sklidimo jose modeliavimas.

Lazerinių technologijų skyrius